Aconcagua

Na styczeń/luty 2022 roku planowana jest wyprawa na Aconcaguę, argentyńskiego Kamiennego Strażnika o wysokości 6962 m n.p.m. Już niedługo pojawią się tutaj szczegóły wyprawy. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem zapraszam do kontaktu. Ilość miejsc ograniczona.

W najrozleglejszych górach świata, Andach, położny jest najwyższy szczyt obu Ameryk
i zarazem najwyższy szczyt wznoszący się poza Azją – Aconcaqua. Góra nazwana przez Inków Acconcahuac (co w ich języku oznacza „kamienny strażnik”) stanowi jeden z filarów „Korony Ziemi” co czyni ją szczególnie atrakcyjną dla wspinaczy.

Aconcagua leży w Argentynie, 15 km od granicy z Chile. Jest masywem pochodzenia wulkanicznego, swoja wysokością znacznie przewyższa sąsiednie wierzchołki, wydając się jeszcze wyższa niż jest w istocie. Otaczające ją góry pokryte są jałowymi, stromymi zboczami, stanowiącymi pustynny teren z usuwającymi się spod nóg kamieniami. Roślinność jest tu bardzo uboga i praktycznie zanika na wysokości ok. 4000 m co potęguje wrażenie pustki i surowości i sprawia że rejon ten odwiedzany jest niemal wyłącznie przez wojskowych i wspinaczy. Szczególne wrażenie robi pionowa, południowa ściana widziana z doliny Horcones, którą będziemy podążać do Base Campu – Plaza de Mulas.

PLAN WYPRAWY

1 dzień – wylot z Polski / przylot do Santiago de Chile lub Buenos Aires. W zależności od połączenia lotniczego przejazd tego samego dnia lub kolejnego do Mendozy w Argentynie.

2 dzień – Mendoza. Załatwienie permitów, zakupy, nocleg.

3 dzień – przejazd do Puente del Inca. W zależności od czasu i połączeń kąpiel w ciepłych źródłach. Przygotowanie depozytów na muły.

4/5 dzień – wejście do Parku Narodowego Aconcagua, marsz doliną Horcones. Nocleg w namiotach (w razie potrzeby dodatkowy nocleg w bazie pośredniej).

6 dzień – Baza Plaza de Mulas na 4300 m. Założenie bazy, odpoczynek.

7 dzień – Aklimatyzacja w bazie Plaza de Mulas. Przejście aklimatyzacyjne w peniteny, ewentualnie wyjście na pięciotysięcznik.

8-17 dzień – Początek akcji górskiej. Wynoszenie depozytów, zakładanie obozów, wyjścia na szczyt (ostatni obóz będzie stał na wysokości około 5900 m n.p.m.). Wszystko zależy od pogody i samopoczucia członków wyprawy.

18 dzień – likwidacja bazy na Plaza de Mulas i zejście do Puente del Inca.

19 dzień – powrót do Santiago de Chile lub Buenos Aires.

20 dzień – dzień zapasowy / wycieczka fakultatywna.

21 dzień – powrót do Polski.

Pasz pytania… pisz/dzwoń/puszczaj gołębia…

Sponsoring

Patronat medialny

Patronat honorowy